Господи, на земле он имел печали и скорби, Дай ему на небе отраду.